„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Nabory w ARiMR na wzmacnianie przedsiębiorczości

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zgodnie z harmonogramem naborów w listopadzie 2021 r. planuje ogłosić nabory w zakresie wzmacniania przedsiębiorczości na obszarach wiejskich:

Więcej informacji:

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Małopolski Oddział Regionalny
ul. Promienistych 1
31-481 Kraków
e-mail: malopolski@arimr.gov.pl
Sekretariat: tel. 12 629 80 30/50

Print Friendly, PDF & Email