„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Najserdeczniejsze życzenia Wielkanocne

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy pragniemy życzyć, aby ten radosny okres był czasem przemiany serc. Aby moc Zmartwychwstałego Chrystusa dodawała nam siły do wspólnej pracy, wzajemnego wspierania się i pokrywania codziennych trudów i słabości.

 

Życzy Zarząd wraz z Pracownikami

biura LGD „Dolina Raby”

 

 

Print Friendly, PDF & Email