„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Nasi partnerzy z Finlandii – LGD Suupohja w projekcie „Spotkanie kultur kulinarnych Polski i Finlandii” są zainteresowani kontynuacją współpracy

Nasi partnerzy z Finlandii – LGD Suupohja w projekcie „Spotkanie kultur kulinarnych Polski i Finlandii są zainteresowani kontynuacją współpracy. Krótko o realizacji projektu tutaj.

Partnerzy przesłali nam po polsku fragment swojej strategii, z której wynika, że główne kierunki ich działalności to rozwijanie przedsiębiorstw m.in. w branży spożywczej. Interesuje ich także proekologiczne wykorzystanie biomasy. Dyrektor LGD Suupohja – Paavo Mattila z grupa 7 przyjaciół przebywał w Krakowie i odwiedził obszar naszego LGD – zwiedził Muzeum Książki i Lokalną Informacji Turystyczną „Frankówka Mała” w Cichawce, gdzie m.in. goście zjedli zamówiony przez siebie rosół, co świadczy, że nasza promocja walorów kulinarnych obszaru LGD była skuteczna.

Print Friendly, PDF & Email