„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Pomoc dla naszego partnera z Włoch, która polega na subskrypcji zestawu do gotowania lokalnego produktu „Griscia”

Nasi partnerzy z Włoch zwracają się z prośbą o pomoc dla rolników poszkodowanych przez trzęsienie ziemi. Pomoc polega na subskrypcji zestawu do gotowania lokalnego produktu „Griscia”.

Print Friendly, PDF & Email