„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Notatka z seminarium „Rewitalizacja obszarów wiejskich poprzez innowacje w biznesie” (“Revitalising Rural Areas through Business Innovation”)” w Brukseli w dniu 30 marca 2017 r.

Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z poniższą notatką:

 

Notatka_1 z seminarium 30_03_2017

Print Friendly, PDF & Email