„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Nowa publikacja LGD – poznaj zrealizowane projekty!


Notice: Undefined offset: 0 in /home/draby/domains/dolinaraby.pl/public_html/wp-content/plugins/download-manager/wpdm-functions.php on line 369

Prezentujemy nową publikację LGD „Dolina Raby” prezentującą wszystkie zrealizowane projekty na obszarze LGD „Dolina Raby” w ramach osi 4 PROW – Leader na lata 2007-2013. Publikacja dostępna jest w biurze LGD. Istnieje możliwość przesłania do adresata po wcześniejszym kontakcie. Wersja elektroniczna do pobrania poniżej:

Strona tytułowa

Print Friendly, PDF & Email