„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Nowe przedsięwzięcia w Lokalnej Strategii Rozwoju

Nowe przedsięwzięcia w Lokalnej Strategii Rozwoju

Poniżej przedstawiono propozycję nowych (dodatkowych w stosunku do obecnych) przedsięwzięć
w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Dolina Raby” w związku z możliwością pozyskania dodatkowych środków. Prosimy o zgłaszanie uwag do Biura LGD do 30 lipca 2012 r. do godz. 15:00,najlepiej drogą mailową: biuro@dolinaraby.pl.

Print Friendly, PDF & Email