„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Nowy termin spotkania w sprawie szlaku rowerowego „Doliny Raby”

Szanowni Państwo informujemy, że spotkanie w sprawie szlaku rowerowego zostało przeniesione na dzień 31.05.2010 roku godz. 14.00 Zespoł Szkół w Dąbrowicy sala 12.

Print Friendly, PDF & Email