„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie

Szanowni Państwo, przypominamy o obowiązku uregulowania zaległych składek członkowskich. Sektor społeczny 20 zł/rok, sektor gospodarczy(w tym publiczne instytucje inne niż samorząd) 50zł/rok, sektor publiczny 0,50 zł x liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały wg. danych GUS na dzień 31 grudnia 2009 roku.  Składki należy wpłacać na konto bankowe POLBANK EFG: 72234000099020920000000062

Print Friendly, PDF & Email