„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

O delegacji z Włoch

W dniach 26-27 lipca gościła w naszym województwie delegacja z Włoch, która chce realizować swój projekt trasy turystycznej – Szlaku poświęconego osobie Karola Wojtyły. Szlak ma być okazją do promocji atrakcji turystycznych i produktów lokalnych miejsc przez które trasa będzie przechodzić. Szlak będzie zapewne biegł z Wadowic do Rzymu przez Zakopane i Słowację. Mieliśmy okazję zaprezentować nasze LGD, jego działania na rzecz promocji i sprzedaży produktów lokalnych, związki Karola Wojtyły przede wszystkim z Niegowicią, ale i innymi 10 miejscowościami na naszym terenie, „papieski” podpłomyk z cebulą oraz szlak i coroczny rajd z Niegowici do Łapanowa. W delegacji włoskiej uczestniczyli przedstawiciele dwóch LGD – „Castelli” położonej bezpośrednio w okolicach Rzymu i „Piceno” w regionie Marche. W obu LGD dużo robi się na rzecz promocji produktów lokalnych. Szczególnie wspólnym projektem zainteresowana była LGD „Piceno”.

Print Friendly, PDF & Email