logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

O projekcie „Glokalizacja w edukacji dorosłych”

by admin

O projekcie „Glokalizacja w edukacji dorosłych”

Projekt „Glocalization w edukacji dorosłych” skupia 4 partnerów w partnerstwo strategiczne: Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce, Kolpingovo dielo na Slovensku i Latvijas Lauku Forum (sieć łotewskich lokalnych grup działania).

Głównym celem projektu jest rozwój rozwiązań dla edukacji dorosłych w kontekście „glokalizacji” poprzez współpracę między 4 organizacjami z 3 krajów, wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk w ramach partnerstwa strategicznego. Glokalizacja to analizowanie wpływu globalnych zjawisk na sprawy lokalne i odwrotnie.

Grupy docelowe projektu to personel partnerów, koordynatorzy projektów i wolontariusze w projektach i działaniach w zakresie edukacji dorosłych, trenerzy, instruktorzy, członkowie zarządów odpowiedzialni za kształcenie dorosłych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie sieci współpracy, wszystkie osoby pochodzące z państw partnerów projektu: Polska, Słowacja, Łotwa.

Planowane w projekcie działania łączą innowacje i działania uzupełniające. Zaplanowano 5 ponadnarodowych spotkań partnerów, w krajach partnerów projektu. Tematyka tych spotkań to (wraz z organizatorami lokalnymi spotkań):

  • Polska (LGD Dolina Raby) – Glokalizacja w lokalnej społeczności w zakresie życia i edukacji – rozwój lokalny kierowany przez społeczność, lokalna partycypacja i konsultacje, metody edukacji dorosłych, prezentacja dobrych praktyk, metod, narzędzi, projektów; ogólne zasady kształcenia dorosłych lokalnie w kontekście glokalizacji;
  • Słowacja (Kolpingovo dielo na Slovensku) – Glokalizacja w edukacji lokalnej, lokalnej tożsamości i rozwoju osobistym, wzory lokalnej kultury i lokalnej współpracy – prezentacja dobrych praktyk, metod, narzędzi, projektów; ogólne zasady kształcenia dorosłych pracowników w kontekście glokalizacji;
  • Polska (Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce) – Glokalizacja w edukacji globalnej, globalnej współzależności i odpowiedzialności, wyjaśnienie globalnych przyczyn i konsekwencji, wyjaśnienie wpływu indywidualnych osób na procesy globalne oraz wpływu globalnych procesów na indywidualne osoby, przełamanie istniejących społecznych stereotypów i uprzedzeń, przedstawienie perspektywy „Globalnego Południa” (Global South) i idei „Jednego Świata”, rozwój krytycznego myślenia i zmiany indywidualnych postaw, narzędzia on-line w edukacji globalnej – prezentacja dobrych praktyk, metod, narzędzi, projektów; ogólne zasady globalnego kształcenia dorosłych;
  • Łotwa (Latvijas Lauku Forum) – Edukacja multikulturowa poprzez zrozumienie różnic kulturowych, wielokulturowość, glokalizację, współpracę międzynarodową – Prezentacja dobrych praktyk, metod, narzędzi on-line, projektów; ogólne zasady wielokulturowej edukacji dorosłych;
  • Polska (LGD Dolina Raby) – Globalizacja jako klucz do rozwoju zrównoważonego i trwałego edukacji dorosłych; podsumowanie poprzednich spotkań, zebranych najlepszych praktyk i przygotowanie listy zalecanych do realizacji idei glokalizacji w programach edukacji dorosłych na poziomie lokalnym i międzynarodowym.

Zakłada się, że w każdym spotkaniu weźmie udział trzy-pięć osób zaproponowanych przez każdego partnera projektu czyli około 16 osób będzie uczestniczyć w każdym spotkaniu. Przewiduje się około 40 uczestników spotkań i pośrednio 500 beneficjentów.

Projekt realizowany będzie do maja 2018 r.

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy