logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

O rozpoczęciu budowania LSR

by admin

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za dotychczasową współpracę z Lokalną Grupa Działania przy realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie programowania 2007-2013.

Zapraszamy do wspólnego budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla okresu programowania 2014-2020.

Wszystkie osoby, które chcą się więcej zaangażować w budowanie LSR zapraszamy do udziału w pracach Zespołu Roboczego. Z członkami Zespołu Roboczego dyskutować będziemy różne zapisy zanim trafią do szerokich konsultacji. Ważnym narzędziem komunikacji będzie nasza strona internetowa, dlatego prosimy na nią zaglądać. Będziemy tu zamieszczać wszystkie informacje o budowaniu LSR i materiały do jej budowania, wyniki spotkań, propozycje zapisów itp.

W miesiącu sierpniu zapraszamy Państwa do udziału w ankiecie badawczej, która ma nam pomóc w przygotowaniu solidnej diagnozy o obszarze LGD. Poniżej link do ankiety internetowej:

ANKIETA INTERNETOWA

Nasi pracownicy będą też zbierać te ankiety w terenie.

W celu przygotowania diagnozy zwracamy się do Państwa z prośbą o informacje o mniej dostępnych powszechnie opracowaniach na temat naszego obszaru działania np. pracach magisterskich, których zawartość może dostarczyć ciekawych danych o obszarze LGD.

Będziemy się z Państwem też spotykać. W miesiącu wrześniu planujemy spotkania – po jednym w każdej gminie, podczas których przedstawimy diagnozę obszaru, wyniki ankiety badawczej, przeprowadzimy analizę SWOT i dokonamy ustalenia celów LSR. Poniżej przedstawiamy daty i miejsca spotkań:

Terminy spotkań

Tylko z Państwa aktywnym udziałem możemy przygotować Lokalną Strategię Rozwoju najlepiej odpowiadającą mocnym stronom i szansom rozwoju obszaru LGD, eliminując jego słabe strony i skutecznie przeciwstawiając się zagrożeniom jego rozwoju.Oczekujemy na Państwa propozycje projektów. Będziemy zbierać karty projektów, możecie też Państwo konsultować się z naszymi pracownikami Biura. Czekamy na Państwa w naszym biurze w Zespole Szkół w Dąbrowicy (Chrostowa), głównie we wtorki i w środy w godz. 10:00 – 14:00. Chętnie spotkamy się z Państwem poza tymi godzinami, a także poza Biurem LGD – prosimy pisać wiadomości mailowe na adresy mailowe lub dzwonić na numery telefonów, które podane są na naszej stronie internetowej.

Z poważaniem,
Krzysztof Kwatera
Prezes Lokalnej Grupy Działania „Dolina Raby”

 

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy