logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

O Smart Specialisation

by admin

Szanowni Państwo,
20 grudnia 2016 r. Komisja Europejska ogłosiła „mapę drogową” nt. „smart specialisation” czyli określania przez państwa lub regiony swoich dziedzin rozwojowych, wokół których koncentrowane są działania rozwojowe danych obszarów. Taka koncentracja zasobów wokół wybranych, najważniejszych atutów danego obszaru (inicjatywa klastrowa) pozwala mu na szybszą ścieżkę rozwojową, szczególnie znajdującym się na danym obszarze przedsiębiorstwom. W Polsce te wybrane dziedziny, dające nadzieje na najszybszy rozwój, zawarte są w KIS (Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach). Zgodność z KIS zwarta jest w naszym kryterium innowacyjności przy ocenie wniosków. Zgodność z KIS jest też warunkiem korzystania z dotacji na innowacje w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Podobnie w RPO Województwa Małopolskiego warunkiem skorzystania z dotacji na innowacje w tym programie, jest zgodność branży z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. W naszej LSR zawarliśmy chęć szczególnego wsparcia wybranych branż i utworzenia wokół nich klastrów przemysłowych. Chodzi o branżę produkcji żywności i napojów oraz branżę eko-budownictwa. Obie branże wpisują się zarówno w krajowe, jak regionalne inteligentne specjalizacje.
Jestem w pełni przekonany, że innowacyjność i transfer nowych technologii nie jest przypisany tylko do miast. Miałem okazję zapoznać się z wieloma przykładami nowoczesnych firm działających na obszarach wiejskich, a nawet ich skupiskami w formie parków technologicznych jak np. Ekopark (skupisko firm branży ochrony środowiska) obok austriackiego miasta Hartberg (liczącego 6,5 tys. mieszkańców). Mam nadzieję, że i na naszym obszarze działa wielu przedsiębiorców otwartych na nowe rozwiązania technologiczne, z których korzystamy przecież każdego dnia np. z telefonów komórkowych czy innych rozwiązań informatycznych o coraz większym zakresie zastosowań lub nowych leków i kosmetyków. Wierzę, że jest wielu przedsiębiorców świadomych ogromnej, światowej konkurencji, w której tylko innowacyjność daje przedsiębiorstwu szansę na długotrwałe funkcjonowanie, o stałym rozwoju nie mówiąc.
Pozdrawiam,
Krzysztof Kwatera

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy