„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ocena i wybór operacji w ramach naborów nr 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018

Data publikacji: 17.04.2018 r.

12 kwietnia 2018 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” dokonała oceny i wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018 w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Poniżej publikujemy wyniki oceny i wyboru operacji oraz protokół z posiedzenia Rady LGD:

 

 

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 12 04 2018

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem 1 2018 – zachowanie dziedzictwa lokalnego

Lista operacji wybranych 1 2018 – zachowanie dziedzictwa lokalnego

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem 2 2018 – podejmowanie działalności – turystyka

Lista operacji wybranych 2 2018 – podejmowanie działalności – turystyka

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem 3 2018 – podejmowanie działalności – pozostała bez handlowej

Lista operacji wybranych 3 2018 – podejmowanie działalności – pozostała bez handlowej

W ramach naboru 4/2018 nie wpłynął żaden wniosek.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem 5 2018 – rozwijanie działalności – turystyka

Lista operacji wybranych 5 2018 – rozwijanie działalności – turystyka

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem 6 2018 – rozwijanie działalności – pozostała bez handlowej

Lista operacji wybranych 6 2018 – rozwijanie działalności – pozostała bez handlowej

Print Friendly, PDF & Email