„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ocena i wybór operacji w ramach naborów nr 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019

8 lipca 2019 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” dokonała oceny i wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019 w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Poniżej publikujemy wyniki oceny i wyboru operacji oraz protokół z posiedzenia Rady LGD:

Protokół z posiedzenia Rady LGD 8.07.2019

Po otwarciu danej listy operacji należy odwrócić pliki w programie pdf zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 1 2019 (niekomercyjna infrastruktura)

Lista operacji wybranych w ramach naboru nr 1 2019 (niekomercyjna infrastruktura)

W ramach naboru 2/2019 nie wpłynął żaden wniosek – (podejm. dział. markowa żywność tradycyjna).

W ramach naboru 3/2019 nie wpłynął żaden wniosek – ( rozwijanie dział. markowa żywność tradycyjna).

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 4 2019 (podejm. dział. turystyka)

Lista operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 4 2019 (podejm. dział. turystyka)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 5 2019 (rozwijanie dział. turystyka)

Lista operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 5 2019 (rozwijanie dział. turystyka)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 6 2019 (podejm. dział. pozostała bez handlowej)

Lista operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 6 2019 (podejm. dział. pozostała bez handlowej)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków nr 7 2019 (rozwijanie dział. pozostała bez handlowej)

Lista operacji wybranych w ramach naboru wniosków nr 7 2019 (rozwijanie dział. pozostała bez handlowej)

 

Wszystkim, którzy zakwalifikowali się do otrzymania dofinansowania serdecznie gratulujemy!

 

 

Print Friendly, PDF & Email