„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ocena i wybór operacji w ramach naborów nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 5/2020

26 maja 2020 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” dokonała oceny i wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2020, 2/2020, 3/2020, 5/2020 w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Poniżej publikujemy wyniki oceny i wyboru operacji oraz protokół z posiedzenia Rady LGD:

Protokół z posiedzenia Rady 26 05 2020

Po otwarciu danej listy operacji należy odwrócić pliki w programie pdf zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Lista operacji zgodnych z LSR nabór 1 2020 (niekomercyjna infrastruktura)

Lista operacji wybranych nabór 1 2020 (niekomercyjna infrastruktura)

Lista operacji zgodnych z LSR nabór 2 2020 (podejmowanie dział. markowa żywność)

Lista operacji wybranych nabór 2 2020 (podejmowanie dział. markowa żywność)

Lista operacji zgodnych z LSR nabór 3 2020 (rozwijanie dział. markowa żywność)

Lista operacji wybranych nabór 3 2020 (rozwijanie dział. markowa żywność)

W ramach naboru 4/2020 nie wpłynął żaden wniosek – (rozwijanie dział. turystyka)

Lista operacji zgodnych z LSR nabór 5 2020 (rozwijanie dział. pozostała bez handlowej)

Lista operacji wybranych nabór 5 2020 (rozwijanie dział. pozostała bez handlowej)

W ramach naboru 6/2020 nie wpłynął żaden wniosek – (podejmowanie dział. turystyka)

 

Wszystkim, którzy zakwalifikowali się do otrzymania dofinansowania serdecznie gratulujemy!

Print Friendly, PDF & Email