„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ocena i wybór operacji w ramach naborów nr 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021

20 kwietnia 2021 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” dokonała oceny i wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021 w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Poniżej publikujemy wyniki oceny i wyboru operacji oraz protokół z posiedzenia Rady LGD:

Protokół z posiedzenia Rady 20 04 2021 (dane osobowe osób fizycznych zostały zanonimizowane)

Lista operacji zgodnych 1 2021 – działalność pozostała bez handlowej (dane os. fizycznych zostały zanonimizowane)

Lista operacji wybranych 1 2021 – działalność pozostała bez handlowej (dane os. fizycznych zostały zanonimizowane)

Lista operacji zgodnych 2 2021 – turystyka (dane osób fizycznych zostały zanonimizowane)

Lista operacji wybranych 2 2021 – turystyka (dane osób fizycznych zostały zanonimizowane)

Lista operacji zgodnych 3 2021 – działalność pozostała bez handlowej

Lista operacji wybranych 3 2021 – działalność pozostała bez handlowej

Lista operacji zgodnych 4 2021 – zachowanie dziedzictwa lokalnego

Lista operacji wybranych 4 2021 – zachowanie dziedzictwa lokalnego

Wszystkim, którzy zakwalifikowali się do otrzymania dofinansowania serdecznie gratulujemy!

Print Friendly, PDF & Email