„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ocena i wybór operacji w ramach naborów nr 1/2022, 2/2022, 3/2022

5 kwietnia 2022 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” dokonała oceny i wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2022, 2/2022, 3/2022 w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Poniżej publikujemy wyniki oceny i wyboru operacji oraz protokół z posiedzenia Rady LGD:

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 5.04.2022(dane osobowe osób fizycznych zostały zanonimizowane)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem 1 2022

Lista operacji wybranych do finansowania 1 2022

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem 2 2022(dane osobowe osób fizycznych zostały zanonimizowane)

Lista operacji wybranych do finansowania 2 2022(dane osobowe osób fizycznych zostały zanonimizowane)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem 3 2022

Lista operacji wybranych do finansowania 3 2022

Wszystkim, którzy zakwalifikowali się do otrzymania dofinansowania serdecznie gratulujemy!

Print Friendly, PDF & Email