„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ocena i wybór operacji w ramach naborów nr 7/2018, 8/2018 oraz operacji własnych 2/2018/OW, 3/2018/OW

5 października 2018 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” dokonała oceny i wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2018, 8/2018, w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Poniżej publikujemy wyniki oceny i wyboru operacji oraz protokół z posiedzenia Rady LGD:

Protokół 5.10.2018

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem_nabór 7 2018 – podejm. dział. gosp. (markowa żywność)

Lista operacji wybranych_nabór 7 2018 – podejm. dział. gosp. (markowa żywność)

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem_nabór 8 2018 – rozwijanie dział. gosp. (markowa żywność)

Lista operacji wybranych_nabór 8 2018 – rozwijanie dział. gosp. (markowa żywność)

(po otwarciu należy odwrócić pliki w programie pdf zgodnie z ruchem wskazówek zegara)

Print Friendly, PDF & Email