„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ocena i wybór operacji w ramach naborów nr 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020

10 listopada 2020 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” dokonała oceny i wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020 w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Poniżej publikujemy wyniki oceny i wyboru operacji oraz protokół z posiedzenia Rady LGD:

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 10 11 2020

Po otwarciu danej listy operacji należy odwrócić pliki w programie pdf zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Lista operacji zgodnych z LSR nabór nr 7 2020 (infrastruktura rekreacyjno-kulturalna)

Lista operacji wybranych nabór nr 7 2020 (infrastruktura rekreacyjno-kulturalna)

W ramach naboru 8/2020 nie wpłynął żaden wniosek – (podejmowanie dział. – turystyka)

Lista operacji zgodnych z LSR nabór nr 9 2020 (rozwijanie działalności gospodarczej – turystyka)

Lista operacji wybranych nabór nr 9 2020 (rozwijanie działalności gospodarczej – turystyka)

Lista operacji zgodnych z LSR nabór nr 10 2020 (infrastruktura rekreacyjno-turystyczna)

Lista operacji wybranych nabór nr 10 2020 (infrastruktura rekreacyjno-turystyczna)

Lista operacji zgodnych z LSR nabór nr 11 2020 (rozwijanie działalności gospodarczej – pozostała bez handlowej)

Lista operacji wybranych nabór nr 11 2020 (rozwijanie działalności gospodarczej – pozostała bez handlowej)

Wszystkim, którzy zakwalifikowali się do otrzymania dofinansowania serdecznie gratulujemy!

Print Friendly, PDF & Email