Strona główna

Ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 4/2017, 5/2017, 6/2017 podejmowanie działalności gospodarczej

Ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 4/2017, 5/2017, 6/2017 podejmowanie działalności gospodarczej

28 lipca 2017 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” dokonała oceny i wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017, 5/2017, 6/2017 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Poniżej publikujemy wyniki oceny i wyboru operacji oraz protokół z posiedzenia Rady LGD:

Lista operacji ocenionych 4 2017

Lista operacji wybranych 4 2017

Lista operacji ocenionych 5 2017

Lista operacji wybranych 5 2017

Lista operacji ocenionych 6 2017

Lista operacji wybranych 6 2017

Protokół z posiedzenia Rady 28 07 2017