„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ocena i wybór zadań w ramach naborów nr 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G

Data publikacji: 11.05.2018 r.

9 maja 2018 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” dokonała oceny i wyboru zadań, które zostały złożone w ramach naborów wniosków o powierzenie grantu nr 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Poniżej publikujemy wyniki oceny i wyboru zadań oraz protokół z posiedzenia Rady LGD:

 

 

Protokół z posiedzenia Rady w dniu 9 05 2018

Lista zadań zgodnych z oceną wstępną oraz zgodnych z LSR 1 2018 G – zachowanie dziedzictwa lokalnego

Lista rankingowa zadań ocenionych 1 2018 G – zachowanie dziedzictwa lokalnego

Lista zadań zgodnych z oceną wstępną oraz zgodnych z LSR 2 2018 G – promocja markowej żywności

Lista rankingowa zadań ocenionych 2 2018 G – promocja markowej żywności

Lista zadań zgodnych z oceną wstępną oraz zgodnych z LSR 3 2018 G – promocja turystyczna obszaru

Lista rankingowa zadań ocenionych 3 2018 G – promocja turystyczna obszaru

Print Friendly, PDF & Email