„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Odbyło się szkolenie przed naborem

W dniu 24.09.2020 roku w Gminnej Świetlicy w Trzcianie odbyło się zorganizowane przez LGD szkolenie nt. pozyskiwania środków na działalność gospodarczą. W ramach szkolenie omówiono zasady ubiegania się o pomoc w LGD na podjęcie oraz rozwijanie działalności gospodarczej, a także wskazano na inne źródła finansowania. 

W najbliższym naborze (28.09.2020 – 12.10.2020) w LGD dostępne są następujące środki:

  • na podjęcie działalności w zakresie turystyki – 55 tys. zł
  • na rozwijanie działalności w zakresie turystyki – 100 tys. zł 
  • na rozwijania działalności w zakresie działalności pozostałej, bez handlowej – 215 295,39 zł.

Większe środki na podjęcie działalności gospodarczej pozostałej bez handlowej w wysokości 330 tys. zł (6 premii po 55 tys. zł) będą dostępne w pierwszym kwartale 2021 roku. W tym zakresie prosimy o śledzenie naszej strony internetowej i profilu na fb.

Print Friendly, PDF & Email