„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Odbyło się szkolenie

W dniu 24 maja 2017 roku w Domu Kultury w Łapanowie o godz. 16:30 odbyło się szkolenie pn. „Podejmowanie działalności gospodarczej w ramach działania 19 PROW Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się z zasadami wsparcia dla osób pragnących podjąć działalność gospodarczą, lokalnymi kryteriami wyboru projektów, wnioskiem aplikacyjnym i biznes planem. Szkolenie poprzedzało nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej, który odbędzie się od 12 czerwca – 30 czerwca 2017 r. Szkolenie prowadził Pan Patryk Paszkot – Biuro LGD „Dolina Raby” oraz Pani Marta Starmach – ekspert zewnętrzny.

Print Friendly, PDF & Email