logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Odbyły się spotkania konsultacyjne dot. nowej LSR

by admin

W dniach od 22 – 30.08.2022 r. w każdej gminie członkowskiej LGD odbyły się spotkania konsultacyjne dla mieszkańców dotyczące budowania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. Spotkania były poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz odnośnych planowanych działań. Wspólnie z mieszkańcami określono tabelę SWOT dla każdej gminy, zasoby, grupy defaworyzowane, projekty w preferowanych przez przyszły PROW obszarach tematycznych jak również cele szczegółowe i strategiczne dla każdej z gmin członkowskich. O kolejnych postępach prac i formach konsultacji będziemy informować na bieżąco.

Wszystkim uczestnikom spotkań serdecznie dziękujemy za udział, poświęcony czas i zgłaszane problemy oraz pomysły. Liczymy na dalszą współpracę przy tworzeniu nowego LSR na lata 2023-2027.

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy