„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Odbyły się szkolenia dla Wnioskodawców

W dniach od 29-31 stycznia 2018 r. w Gminnej Świetlicy w Trzcianie odbywały się szkolenia dla potencjalnych Wnioskodawców zorganizowane przez LGD „Dolina Raby”. Tematyka szkoleń obejmowała:

29.01.2018 r. – podejmowanie działalności gospodarczej
30.01.2018 r. – rozwijanie działalności gospodarczej
31.01.2018 r. – zachowanie dziedzictwa lokalnego i projekty grantowe

Szkolenia zostały zorganizowane w związku z trwającymi i planowanymi w LGD naborami wniosków.

Informacja o naborach

Podczas szkoleń można było się dowiedzieć jakie są możliwości uzyskania wsparcia finansowego za pośrednictwem LGD „Dolina Raby”, zapoznać z lokalnymi kryteriami wyboru projektów oraz dokumentacją aplikacyjną. Szkolenia prowadzili pracownicy biura LGD: Natalia Wełna i Patryk Paszkot.

Print Friendly, PDF & Email