„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Odbyły się warsztaty w Krakowie w ramach projektu „Glokalizacja w edukacji dorosłych”.

 

 

 

 

W dniach od 31 maja do 3 czerwca odbył się w Krakowie trzeci warsztat projektu „Glokalizacja w edukacji dorosłych” w ramach programu Erasmus+. M.in w Bistro Marchewka odbył się pokaz projektu „Ciasteczka Teresy”. Następny warsztat w październiku na Łotwie.

Print Friendly, PDF & Email