„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Odbyło się szkolenie przed naborem

W dniu 10 maja 2011 roku w ZS w Dąbrowicy odbyło się szkolenie dla osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji w ramach małych projektów. Na spotkanie przybyło ponad 20 osób, którym serdecznie dziękujemy za udział. Uczestnikom kibicujemy i życzymy udanych projektów w najbliższym naborze.

 

{galeria}10052011{/galeria}

Print Friendly, PDF & Email