„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Odbyło się XI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

W dniu 07 lutego 2012 roku w Domu Kultury w Łapanowie odbyło się XI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby”.

Podczas zebrania podjęto następujące uchwały:

 

1. Zatwierdzenie wymaganych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju w zakresie wskaźników oddziaływania, rezultatów i produktów, które dzięki realizacji LSR mają być osiągnięte do 2015 roku.
2. Przesunięcie środków finansowych z 2014 roku celem zwiększenie limitów alokacji środków przeznaczonych na nabory projektów w 2012 roku. Operacja ta była podyktowana przyspieszeniem w realizacji LSR, ponieważ projekty zgodnie z przepisami muszą być rozliczone i wypłacone do końca 2014 roku.
3. Uchwalenie kierunków działań stowarzyszenia w 2012 roku.
4. Uchwalenie składek członkowskich na 2012 rok.
5.  Odwołanie nieaktywnych członków Rady LGD.

Ponadto podjęto następujące tematy:
– Prezes Zarządu przekazał informację w sprawie przyszłości podejścia LEADER.
– Biuro LGD wyszło z inicjatywą utworzenie spółdzielni socjalnej przy LGD. Gościem zebrania był Kierownik projektu ARES z Regionalnego Ośrodka Polityki społecznej w Krakowie, który przedstawił temat. Realizacja zadania uzależniona jest od zainteresowania gmin. Potrzebujemy partnera (samorząd) z którym utworzymy spółdzielnie oraz, który da możliwość nam realizacji stałych zleceń na terenie przynajmniej jednej gminy.
– Rozmawiano nt spraw organizacyjnych Festiwalu A. Zielińskiego. Chcemy aby była to druga ważna impreza LGD poza Festiwalem Rosołu.
– Prezes Zarządu przekazał informacja nt możliwości dofinansowania przez LGD tras Nordic Walking we wszystkich gminach LGD. Przekazano przykładowe oferty. Dalsza możliwość realizacji zadania uzależniona jest od aktywności gmin i tego czy przewidują składać wnioski do LGD na trasy Nordic Walking.

Podczas zebrania zaprezentowane zostały również projekty realizowane dzięki dofinansowaniu z LGD: Zakup strojów regionalnych dla zespołów kultywujących lokalną kulturę, tradycje i zwyczaje działających przy Centrum Kultury Gminy Łapanów – prezentacji dokonał Dyrektor CKGŁ Michał Paszkot , „Wydanie gazety lokalnej „Gazeta Łapanowska” – prezentacji dokonał Prezes Stowarzyszenia PRO-aktywni Mirosław Drożdż, Promocja oferty agroturystycznej regionu w oparciu o ofertę kół terenowych Stowarzyszenia „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne”  z obszaru LGD „Dolina Raby” – prezentacji dokonał Prezes Stowarzyszenia Agroturystycznego „GGG” Aleksander Twardosz, Lokalna Informacja Turystyczna oraz folder przewodnik po obszarze LGD – prezentacji dokonała Anna Płachczewska – Rogozińska Członek Zarządu LGD „Dolina Raby”, właściciel firmy Via Cracovia Inny Sposób Podróżowania.

Walnemu Zebraniu przewodniczyła Krystyna Batko – Wiceprezes LGD „Dolina Raby”

Wszystkim obecnym na zebraniu członkom dziękujemy za udział i liczymy na wsparcie podjętych inicjatyw.

Informacja: Patryk Paszkot – Biuro LGD „Dolina Raby”

{galeria}Walne07022012{/galeria}

Print Friendly, PDF & Email