logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Oferta dla gospodarstw agroturystycznych i turystyki wiejskiej

by admin

 

Informujemy o rozpoczęciu realizacji projektu ” Promocja oferty agroturystycznej gospodarstw z terenu LGD „Dolina Raby”oraz budowa internetowego programu rezerwacji miejsc noclegowych i sprzedaży oferty w oparciu o portal www-agroturystyka-ggg.pl. Projekt realizowany przez członka LGD – Stowarzyszenie Agroturystyczne „Galicyjskie Gospodarstwa Gościnne” dofinansowany w ramach „małych projektów” za pośrednictwem LGD „Dolina Raby”. Udział w  szkoleniach będzie  miał charakter otwarty . Jest jednak ze względu na przyjętą dziedzinę działalności  ukierunkowany do osób zainteresowanych prowadzeniem działalności  agroturystycznej.

 

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne, niemniej wymagany jest aktywny udział w tym projekcie oraz możliwość komunikowania się za pomocą Internetu. Program ten ma za zadanie, oprócz promocji gospodarstw agroturystycznych, również podniesienie jakości obsługi naszych gości oraz dotarcie do klientów posługujących się nowymi technikami komunikowania się.

Stąd w realizacji tego projektu przewidziane są między innymi 4 szkolenia, w których wzięcie udziału jest warunkiem uczestnictwa w tym projekcie. Aby umożliwić szerszy udział w projekcie, również tym właścicielom gospodarstw,  którzy dotychczas nie odważyli się korzystać z komputera i Internetu lub chętnie upoważnili do tej czynności młodszych członków swojej rodziny organizujemy pierwsze szkolenie ze szczególną myślą o nich. Chcielibyśmy, aby nie czuli się wykluczeni z tego powodu z naszego projektu i mogli zdobyć podstawowe umiejętność posługiwania się komputerem i sami obsłużyć budowany program.

Pierwsze szkolenie odbędzie się w sali komputerowej w szkole w Żegocinie w poniedziałek w dniu 02 kwietnia 2012 r. o godzinie 15-tej.
Prosimy o wzięcie udziału w tym szkoleniu, szczególnie wszystkich tych, dla których komputer dotychczas był i jest jeszcze niedostępną formą komunikowania się. Doświadczony wykładowca i nauczyciel obsługi komputera pozwoli Państwu przybliżyć tajniki obsługi komputera oraz wysyłania i odbierania poczty.

Gorąco zapraszam wszystkich zainteresowanych. Szersze informacje pod numerem telefonu: 601 495 734 lub e- mailem : at.ggg@interia.pl

Program szkolenia:
– Podstawy obsługi komputera i komunikowania się za pomocą poczty elektronicznej

Jeśli zakładamy, że osoby uczestniczące w szkoleniu nie znają lub słabo znają obsługę komputera, to proponowane są następujące zagadnienia:
1.    ABC komputera:
a.    włączanie/wyłączanie komputera;
b.    posługiwanie się myszką i klawiaturą;
c.    zasady pisania na klawiaturze;
2.    Korzystanie z usługi poczty elektronicznej:
a.    Zakładanie konta;
b.    pisanie – wysyłanie;
c.    odbieranie/odpowiadanie na e-maile
d.    korespondencja z klientem
3.    Posługiwanie się kontaktami:
a.    automatyczne dodawanie adresów do kontaktów
b.    łatwe wstawianie adresów do listu
4.    Zasady bezpieczeństwa.
Wszystkie zagadnienia zostaną omówione przy pomocy prezentacji. Nacisk położony zostanie na szkolenie umiejętności, ćwiczenia zostaną tematycznie dostosowane do potrzeb branży, w której poruszają się uczestnicy.

Osoba prowadząca szkolenie – Jolanta Ciok

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy