„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Oferta dla przedsiębiorców, pracodawców i pracowników

Oferta dla przedsiębiorców, pracodawców i pracowników w ramach projektów realizowanych przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Wojewódzki Urząd Pracy. Zachęcamy do lektury!

Print Friendly, PDF & Email