„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Oferta dla przedsiębiorców w ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego

Unijne pożyczki na zachowanie płynności z regionalnych programów operacyjnych #RPO

Pożyczka płynnościowa dla start-upów

  • pożyczka w województwie małopolskim
  • o finansowaniu od 10 tys. zł do 500 tys. zł
  • dla MŚP działających na rynku poniżej 24 miesięcy
  • przedsiębiorca spłaca wyłącznie kapitał pożyczki

Więcej

Pożyczka Płynnościowa

  • pożyczka w województwie małopolskim
  • o finansowaniu od 10 tys. zł do 500 tys. zł
  • dla MŚP działających na rynku powyżej 24 miesięcy
  • przedsiębiorca spłaca wyłącznie kapitał pożyczki

Więcej

Więcej o innych pożyczkach BGK

Print Friendly, PDF & Email