„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Oferty warsztatowe Szkoły Rzemiosła POWOLI

Szanowni Państwo, zachęcamy do korzystania z oferty warsztatowej Szkoły Rzemiosła POWOLI działającej w miejscowości Cichawka na obszarze LGD „Dolina Raby”. Szkoła Rzemiosła POWOLI stworzona została przez absolwentki Uniwersytetu Ludowego Rzemiosła w Woli Sękowej. Zdobytą wiedzę, doświadczenie i inspiracje z zaangażowaniem chcą przekazywać dalej.

W załącznikach do pobrania oferty:

Szkoła Rzemiosła POWOLI

Warsztaty Wielkanocne POWOLI

https://www.facebook.com/rzemioslo.powoli

 

Print Friendly, PDF & Email