„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ogłoszenia o naborze 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018

Ogłoszenia dostępne po kliknięciu w odpowiednią grafikę oraz w zakładce „nabory wniosków”.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Print Friendly, PDF & Email