„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ogłoszenia o naborze wniosków na zadania w ramach projektów grantowych 1/2018/G, 2/2018/G, 3/2018/G

Ogłoszenia dostępne po kliknięciu w odpowiednią grafikę oraz w zakładce „nabory wniosków”.

 

Print Friendly, PDF & Email