„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2019, 2/2019, 3/2019, 4/2019, 5/2019, 6/2019, 7/2019

Ogłoszenia dostępne po kliknięciu w odpowiednią grafikę oraz w zakładce „nabory wniosków” —> „ogłoszenia o naborze wniosków”.

Print Friendly, PDF & Email