„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ogłoszenia o naborze wniosków nr 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020

Ogłoszenia dostępne po kliknięciu w odpowiednią grafikę oraz w zakładce „nabory wniosków” —> „ogłoszenia o naborze wniosków”.

Print Friendly, PDF & Email