logo ue leader prow

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Ogłoszenie o naborze wniosków

by admin

 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Informuje o możliwości składania za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dolina Raby

działającego na terenie gmin:

Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina

wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu

Odnowy i rozwoju wsi (nabór tematyczny), Małych projektów (nabór tematyczny) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

 Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

14 lipca 2014 do 28 lipca 2014 roku

Wnioski należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy Działania: Dolina Raby, miejscowość: Chrostowa 1A w godz. 9.00 – 14.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.  Formularz wniosku dostępny jest na stronach internetowych: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.plLokalnej Grupy Działania www.dolinaraby.plKryteria wyboru operacji są udostępnione na stronach: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego www.fundusze.malopolska.pl Lokalnej Grupy Działania Dolina Raby www.dolinaraby.pl oraz do wglądu w siedzibie Biura Lokalnej Grupy Działania Dolina Raby, miejscowość: Chrostowa 1A w godz. 9.00 – 14.00. Wysokość dostępnych środków w 2014 roku w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” na operacje z zakresu:

Małe projekty wynosi 211 409,13 zł

Odnowa i rozwój wsi wynosi 206 040,48 zł 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw wynosi 607 826,00 zł

Małe projekty nabór tematyczny:

Szlak rowerowy Doliny Raby – działania promocyjne

Szlak rowerowy Doliny Raby – inwestycje w nowych lub zmodernizowanych przedsiębiorstwach branży turystycznej

Smak Doliny Raby – działania promocyjne dotyczące produktów lokalnych

Smak Doliny Raby – działania inwestycyjne dotyczące produktów lokalnych

Czysta energia, odnawialne źródła energii – inwestycje publiczne związane z odnawialnymi źródłami energii

 Odnowa rozwój wsi nabór tematyczny:

Czysta energia, odnawialne źródła energii – inwestycje publiczne związane z odnawialnymi źródłami energii

Nie tylko przed telewizorem – inwestycje w obiekty sportowo-rekreacyjne

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów znajduje się w Biurze Lokalnej Grupy Działania. Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem tel. 14 685 44 44 Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

–          aby projekt został wybrany do finansowania musi otrzymać minimum 50% maksymalnej ilości sumy punktów dla danego rodzaju projektu (działania)

–          projekt musi być zgodny z naborem tematycznym (małe projekty i odnowa i rozwój wsi)


Ogłoszenie o naborze

Print Friendly, PDF & Email

You may also like

Adres:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „DOLINA RABY”
CHROSTOWA 1B
32-742 SOBOLÓW
TEL. 14 685 44 44

e-mail: biuro@dolinaraby.pl

NIP 6832029170
REGON 120847752
KRS 0000316230

Nr konta bankowego dla wpłacających składki członkowskie:

20 8619 0006 0010 0200 8833 0001

Adres:

Godziny otwarcia:

Biuro LGD przyjmuje strony od pon – pt w godzinach 9.00 – 14.00.

W pozostałych godzinach praca wewnętrzna lub praca w terenie, w związku z powyższym w godz. 8.00 – 9.00 i 14.00 – 16.00 Biuro LGD może być zamknięte.

©2022 Dolina Raby

Ta strona używa Cookies, przeglądanie jej to zgoda na ich używanie. Akceptuj Czytaj więcej...

Privacy & Cookies Policy