„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Ogłoszenie o konkursie im. Stanisława Czernieckiego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” w porozumieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konkurs im. Stanisława Czernieckiego na najlepszą książkę o lokalnych i regionalnych kulinariach w 2016 r. Szczegółowy regulamin konkursu do pobrania poniżej. Zachęcamy do zgłoszeń!

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszeniowy – najlepsza publikacja kulinarna

Print Friendly, PDF & Email