„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Zapraszamy do składania wniosków w najbliższym naborze tj. od 22 listopada – 6 grudnia 2013 roku. Zachęcamy również do skorzystania z oferty szkoleniowej i konsultacyjnej w dniach 18 i 19 listopada, a także do bezpośredniego kontaktu z biurem w celu konsultacji projektów.

Print Friendly, PDF & Email