„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

OPERACJA WŁASNA 1/2018/OW – WYNIKI

W związku z umieszczeniem w dniu 23.07.2018r. na stronie internetowej www.dolinaraby.pl informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD nr 1/2018/OW informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji tj. do dnia 22.08.2018r. żaden podmiot inny niż LGD, a uprawniony do wsparcia, nie zgłosił zamiaru realizacji operacji własnej. W związku z powyższym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” przygotuje wniosek na operację na obowiązującym formularzu opracowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Print Friendly, PDF & Email