„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Organy LGD

Poniżej prezentujemy zdjęcia z wybranych posiedzeń organów stowarzyszenia tj. Walne, Rada, a także tzw. Zespół Oceniający (przygotowujący propozycje dla Rady).

{galeria}organy{/galeria}

Print Friendly, PDF & Email