„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna

Otwarcie Szlaku Węgierskiego

Otwarcie

Koncepcją projektu współpracy „Szlak Węgierski” jest stworzenie szlaku tematycznego w oparciu o zasoby historyczne i kulturowe Partnerów, gdzie zamiast znaku wyznacznikiem drogi staje się temat przewodni. Wytyczenie tematycznych regionalnych szlaków turystycznych to stosunkowo młode zjawisko w zakresie rozwoju turystyki. Trasy turystyczne oznaczone są jako umowne ciągi komunikacyjne, łączące określone punkty terenowe o jednorodnej tematyce. Partnerzy projektu (Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” – koordynator projektu, Lokalna Grupa Działania „Wielicka Wieś”, Lokalna Grupa Działania „Przyjazna Ziemia Limanowska”, Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku”, Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”, Stowarzyszenie „Perły Beskidu Sądeckiego”, LGD „Korona Sądecka”) dostrzegli wspólny temat łączący ich obszary, który może być szansą na rozwój ciekawych form turystyki na ich obszarze. Jest to temat dawnych śladów polsko- węgierskich w oparciu o przebieg dawnej trasy traktu handlowego łączącego Polskę z Węgrami, który pełnił tak ważną dziejową rolę. Impreza otwarcia w całości finansowana była także w ramach projektu współpracy „Szlak Węgierski” i miała na celu przybliżenie historii związanej z śladami węgierskimi związanymi z dawnym traktem handlowym. To wydarzenie było także okazją do zapoznania się z ofertą turystyczną partnerskich LGD, poznania ich produktów lokalnych, zwyczajów i tradycji. LGD „Dolina Raby” reprezentowali KGW Grabie oraz Kapela Ludowa wraz z Zespołem Pieśni i Tańca „Łapanowianie”.

Wpisał: Patryk Paszkot

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email