„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Szkolenie dla Rolników

Szkolenie dla Rolników

Małopolska Izba Rolna, Wójt Gminy Łapanów oraz LGD "Dolina Raby" serdecznie zaprasza Rolników z terenu Powiatu Bocheńskiego oraz Lokalnej Grupy Działania "Dolina Raby" na szkolenie w dniu 6 lutego 2019 r. od godz. 10.00 w Domu Kultury w Łapanowie z następującym programem: [czytaj dalej...]
Warsztat refleksyjny – zaproszenie

Warsztat refleksyjny – zaproszenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" serdecznie zaprasza na "warsztat refleksyjny" na temat realizacji LSR i o działaniach LGD w minionym roku w dniu 28 stycznia 2019 r. od godz. 14:00 - 19:00 w siedzibie LGD Chrostowa 1B (Muzeum Książki Kucharskiej).  [czytaj dalej...]
Nabór wniosków na podjęcie działalności w MARR S.A

Nabór wniosków na podjęcie działalności w MARR S.A

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu „Dobry Czas na Biznes KOM 2” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 zaprasza do wzięcia udziału w ww. projekcie osoby zamieszkujące powiat bocheński lub wielicki chcące założyć własną działalność gospodarczą. [czytaj dalej...]
Przedświąteczne posiedzenie Zarządu

Przedświąteczne posiedzenie Zarządu

W dniu 20.12.2018 r. odbyło się przedświąteczne posiedzenie Zarządu LGD "Dolina Raby" na którym gościliśmy również Wicestarostę Powiatu Bocheńskiego Pana Ryszarda Drożdżaka. Spotkanie służyło podsumowaniu mijającego roku, sprawom bieżącym, a także rozmową na temat działań LGD w przyszłym roku. [czytaj dalej...]