„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Nabór wniosków na podjęcie działalności w MARR S.A

Nabór wniosków na podjęcie działalności w MARR S.A

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu „Dobry Czas na Biznes KOM 2” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 zaprasza do wzięcia udziału w ww. projekcie osoby zamieszkujące powiat bocheński lub wielicki chcące założyć własną działalność gospodarczą. [czytaj dalej...]
Przedświąteczne posiedzenie Zarządu

Przedświąteczne posiedzenie Zarządu

W dniu 20.12.2018 r. odbyło się przedświąteczne posiedzenie Zarządu LGD "Dolina Raby" na którym gościliśmy również Wicestarostę Powiatu Bocheńskiego Pana Ryszarda Drożdżaka. Spotkanie służyło podsumowaniu mijającego roku, sprawom bieżącym, a także rozmową na temat działań LGD w przyszłym roku. [czytaj dalej...]
XXIX Walne Zebranie Członków – relacja

XXIX Walne Zebranie Członków – relacja

W dniu 26.11.2018 r. o godz. 16.30 w Domu Kultury w Sobolowie odbyło się XXIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Raby". Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Sprawozdania z działalności w okresie 2-letniej kadencji złożyli Zarząd, Rada i Komisja Rewizyjna, po czym przystąpiono do wyboru nowych władz stowarzyszenia. [czytaj dalej...]