„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Spotkanie Forum Lokalnego

Spotkanie Forum Lokalnego

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem procesu aktualizacji LSR, zgodnie z naszą procedurą zapraszamy na spotkanie Forum Lokalnego w dniu 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w biurze LGD "Dolina Raby" w Chrostowej 1B. [czytaj dalej...]
Warsztat na temat innowacji dla powiatu wielickiego

Warsztat na temat innowacji dla powiatu wielickiego

Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” wraz z głównym organizatorem FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, zapraszają do udziału w lokalnych warsztatach realizowanych dla społeczności powiatu wielickiego, pod hasłem „Małopolska: Innowacje na wsi – Czy? Jak? Jakie?”, planowanego w naszej współpracy w dniu 7.11.2017 r. w godz. 10.00-14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biskupice. [czytaj dalej...]
Pilotażowy kurs projektu Erasmus + TELI 2 – po pierwszej sesji pobytowej kursu

Pilotażowy kurs projektu Erasmus + TELI 2 – po pierwszej sesji pobytowej kursu

Z dniem 2 października 2017 r. rozpoczął się pilotażowy kurs w ramach projektu Erasmus+ “TELI2 (Transnational Education in LEADER Implementation 2)”. Kurs realizowany jest przez Limerick Institute of Technology przy wsparciu Uniwersytetu w Lublanie. Z polskiej strony w kursie uczestniczą Krzysztof Kwatera, Prezes LGD Dolina Raby i Renata Bukowska, Prezes LGD Gościniec 4 Żywiołów. [czytaj dalej...]
Raport Europejskiego stowarzyszenia LGD- ELARD  – dobre przykłady z LGD Dolina Raby

Raport Europejskiego stowarzyszenia LGD- ELARD – dobre przykłady z LGD Dolina Raby

Europejskie stowarzyszenie LGD - ELARD opracowało raport zatytułowany "ELARD survey: Integrated rural development and LEADER/CLLD". Opracowanie zawiera 26 przykładów projektów i działań z 17 krajów (w tym dwóch spoza Unii Europejskiej) na rzecz zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich. Wśród tych przykładów są dwa z Polski - "Rozwijanie lokalnych produktów żywnościowych na obszarze LGD Dolna Raby" i "Inkubator kuchenny w Zakrzowie". Opracowanie w załączeniu (w języku angielskim). [czytaj dalej...]
Zaproszenie na warsztaty pod hasłem: „Małopolska: Innowacja na wsi- Czy? Jak? Jakie?”

Zaproszenie na warsztaty pod hasłem: „Małopolska: Innowacja na wsi- Czy? Jak? Jakie?”

Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” wraz z głównym organizatorem FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, zapraszają do udziału w lokalnych warsztatach realizowanych dla społeczności powiatu bocheńskiego, pod hasłem „Małopolska: Innowacje na wsi – Czy? Jak? Jakie?”, planowanego w naszej współpracy w dniu 24.10.2017 r. w godz. 10.00-14.00 w Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej Chrostowa 1B. [czytaj dalej...]
Z wizytą na Łotwie

Z wizytą na Łotwie

W październiku grupa 9 osobowa z LGD Dolina Raby wzięła udział w wyjeździe 4 dniowym na Łotwę w ramach projektu „Glokalizacja w edukacji dorosłych” z programu Erasmus +. Podczas wyjazdu zwiedziliśmy Rygę oraz małe miasteczko Kraslava położone w południowo- wschodniej części Łotwy. [czytaj dalej...]
Ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 7/2017, 8/2017 ogólnodostępna i niekomercyjna infrastruktura

Ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 7/2017, 8/2017 ogólnodostępna i niekomercyjna infrastruktura

26 września 2017 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” dokonała oceny i wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 7/2017,85/2017 z zakresu budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. [czytaj dalej...]