„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Informacja o projekcie „Wiek Nowych Możliwości”

Informacja o projekcie „Wiek Nowych Możliwości”

Chcielibyśmy Państwa zainteresować przygotowaniem strategii zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie. Jest to jeden z nowych trendów, który przygotuje Państwa na zmiany związane z nowymi tendencjami na rynku pracy. Proponujemy wzięcie udziału w bezpłatnym projekcie „Wiek nowych możliwości”, gdzie za darmo opracujemy i pomożemy wdrożyć wybrane elementy wcześniej opracowanej strategii. [czytaj dalej...]
Konsultacje społeczne LSR

Konsultacje społeczne LSR

Szanowni Państwo, w związku z prowadzonym procesem aktualizacji LSR przedstawiamy do dalszych konsultacji społecznych projekt zmian w LSR. Zmiany zaznaczono kolorem czerwonym. Uwagi do projektu można zgłaszać mejlowo na adres: biuro@dolinaraby.pl do dnia 15.07.2020 r. do godz. 16.00. [czytaj dalej...]
Informacja dla Interesantów Biura LGD

Informacja dla Interesantów Biura LGD

Informujemy, iż w okresie stanu epidemii wizyty w biurze LGD odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu i godziny wizyty. Wszystkich Interesantów odwiedzających Biuro LGD obowiązuje nakaz noszenia maseczek i stosowania się do zaleceń sanitarnych. [czytaj dalej...]
Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla beneficjentów 19.2

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla beneficjentów 19.2

W ślad za pismem z dnia 23 kwietnia br., znak: WPR.wwp.510.3.2020, dotyczącym informacji o wejściu w życie przepisów zmieniających ustawę dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata2014-2020 [czytaj dalej...]
Ważne informacje – Beneficjenci PROW 2014-2020

Ważne informacje – Beneficjenci PROW 2014-2020

Poniżej przedstawiamy Państwu działania podjęte w celu umożliwienia sprawnej realizacji PROW 2014–2020 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w związku z trudnościami po stronie wnioskodawców i beneficjentów w spełnianiu warunków, wymogów i innych zobowiązań w ramach PROW 2014–2020 w tym okresie. [czytaj dalej...]