„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Zapraszamy na szkolenie – projekty grantowe

Zapraszamy na szkolenie – projekty grantowe

Zapraszamy organizacje pozarządowe z obszaru LGD „Dolina Raby” na krótkie szkolenie informacyjne dotyczące tzw. projektów grantowych w dniu 3.12.2019 r. o godz. 16:00 w Domu Kultury w Łapanowie w związku z planowanymi początkiem 2020 roku naborami wniosków. Szkolenie będzie miało [czytaj dalej...]

Zaproszenie na Forum Lokalne

Zaproszenie na Forum Lokalne

W związku z koniecznością dokonania zmian w lokalnych kryteriach wyboru grantobiorców oraz  Strategii Rozwoju Lokalnego Zarząd LGD zaprasza na spotkanie Forum Lokalnego w dniu 3.12.2019 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury w Łapanowie w celu skonsultowania i uzgodnienia proponowanych [czytaj dalej...]

Powstał film przyrodniczo-krajobrazowy

Powstał film przyrodniczo-krajobrazowy

Powstał film przyrodniczo-krajobrazowy zrealizowany przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana w ramach projektu p.n. "Utworzenie filmu przyrodniczo krajobrazowego promującego walory turystyczne Beskidu Wyspowego i Dorzecza Raby oraz bezpłatne udostępnianie zakupionego sprzętu na potrzeby JST i NGO z obszaru LGD Dolina Raby. [czytaj dalej...]