Strona główna
Informacja
01/02/2017

Informacja

Informujemy o zmianie lokalizacji biura LGD. Nowy lokalizacja to Chrostowa 1B - budynek warsztatów gastronomicznych byłego ZS w Dąbrowicy (za głównym budynkiem szkoły). [czytaj dalej...]
Informacja o utrudnieniach
18/01/2017

Informacja o utrudnieniach

W związku przeprowadzką biura do nowej lokalizacji w tym przeprowadzenie nowego podpięcia do telefonu informujemy, że w dniach 19.01 - 24.01 mogą występować trudności z połączeniem telefonicznym do biura. [czytaj dalej...]
Informacja dla Wnioskodawców
16/01/2017

Informacja dla Wnioskodawców

Informujemy, że określoną w LSR intensywność wsparcia dla projektów związanych z rozwojem działalności gospodarczej należy rozumieć w następujący sposób: dla mikroprzedsiębiorstw maksymalnie - 70 %, dla małych przedsiębiorstw maksymalnie - 50% przy czym lokalne kryterium wyboru nr 12 (intensywność wsparcia) premiuje projekty o mniejszej intensywności wsparcia. [czytaj dalej...]
Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2017
13/01/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków 3/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR: [czytaj dalej...]
Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2017
13/01/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków 2/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR: [czytaj dalej...]
Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2017
13/01/2017

Ogłoszenie o naborze wniosków 1/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR: [czytaj dalej...]
Ważna informacja techniczna dla Wnioskodawców
10/01/2017

Ważna informacja techniczna dla Wnioskodawców

Szanowni Wnioskodawcy proszę pamiętać, że Wniosek o Przyznanie Pomocy wraz z wymaganiami załącznikami musi być złożony w dwóch egzemplarzach. Przy jednym egzemplarzu należy dostarczyć wniosek nagrany na płycie CD. Proszę pamiętać o wypełnieniu i dostarczeniu załącznika tj. Opis projektu LGD "Dolina Raby" na zgodność z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru wraz z wynikającymi z kryteriów załącznikami (np. umowy partnerskie, umowy przyznania dotacji). [czytaj dalej...]
Informacja
04/01/2017

Informacja

Informujemy, że nabór w zakresie rozwijania działalności gospodarczej odbędzie się w terminie od 30.01-13.02.2017 r. Pełny tekst ogłoszenia ukaże się 17 stycznia 2017 r. [czytaj dalej...]
Informacja o zamiarze realizacji przez LGD „Dolina Raby” operacji własnej LGD
04/01/2017

Informacja o zamiarze realizacji przez LGD „Dolina Raby” operacji własnej LGD

LGD „Dolina Raby”, realizująca Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, informuje, że zamierza podjąć działania zmierzające do realizacji operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) pod nazwą Podniesienie wiedzy dla osób zainteresowanych podjęciem samodzielnej działalności gospodarczej (nie tylko w branży produkcji żywności i napojów) [czytaj dalej...]