Strona główna
Informacja o zamiarze realizacji przez LGD „Dolina Raby” operacji własnej LGD
04/01/2017

Informacja o zamiarze realizacji przez LGD „Dolina Raby” operacji własnej LGD

LGD „Dolina Raby”, realizująca Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, informuje, że zamierza podjąć działania zmierzające do realizacji operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) pod nazwą Podniesienie wiedzy dla osób zainteresowanych podjęciem samodzielnej działalności gospodarczej (nie tylko w branży produkcji żywności i napojów) [czytaj dalej...]
O I warsztatach „Glokalizacja  w edukacji dorosłych”
04/01/2017

O I warsztatach „Glokalizacja w edukacji dorosłych”

W dniach 12-14 grudnia 2016 r. odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu „Glokalizacja w edukacji dorosłych”. Na naszym terenie gościliśmy przedstawicieli oddziałów organizacji „Rodzina Kolpinga” z Krakowa i z Bańskiej Szczawnicy, przedstawicieli słowackich organizacji VOKA i LGD „Złota Trasa”, szefową sieci łotewskich LGD i przedstawicielki dwóch łotewskich LGD. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Kamionna i Spółdzielni Socjalnej „Dolina Raby” oraz członkowie Zarządu i pracownicy LGD „Dolina Raby”. [czytaj dalej...]
Ranking aktywności społecznej na obszarze LGD Dolina Raby
03/01/2017

Ranking aktywności społecznej na obszarze LGD Dolina Raby

Jednym z celów (zadań) LGD jest rozwój aktywności społeczności lokalnej. Różnego rodzaju rankingi nie są może najbardziej miarodajne, ale pozwalają na jakąś tam ocenę porównawczą. Pismo o tematyce samorządowej „Wspólnota” opublikowało ranking aktywności społecznej w samorządach. Ranking opracowano na podstawie czterech wskaźników. Poniżej miejsce (Gminy Nowy Wiśnicz wśród 608 gmin miejsko-wiejskich i pozostałych gmin wśród 1565 gmin wiejskich) i punkty uzyskane przez społeczności gminy obszaru LGD Dolina Raby wg poszczególnych wskaźników: [czytaj dalej...]
O Smart Specialisation
28/12/2016

O Smart Specialisation

20 grudnia 2016 r. Komisja Europejska ogłosiła „mapę drogową” nt. „smart specialisation” czyli określania przez państwa lub regiony swoich dziedzin rozwojowych, wokół których koncentrowane są działania rozwojowe danych obszarów. Taka koncentracja zasobów wokół wybranych, najważniejszych atutów danego obszaru (inicjatywa klastrowa) pozwala mu na szybszą ścieżkę rozwojową, szczególnie znajdującym się na danym obszarze przedsiębiorstwom. [czytaj dalej...]
MARR S.A. kolejny nabór projektów na rozpoczęcie działalności
02/12/2016

MARR S.A. kolejny nabór projektów na rozpoczęcie działalności

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako realizator projektu „Dobry Czas na Biznes Krakowski Obszar Metropolitalny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.3.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020 zaprasza do wzięcia udziału w ww. projekcie osoby zamieszkujące powiat bocheński chcące założyć własną działalność gospodarczą. [czytaj dalej...]