„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
WAŻNE ZMIANY DLA BENEFICJENTÓW!

WAŻNE ZMIANY DLA BENEFICJENTÓW!

Drodzy beneficjenci, w dniu 21 lipca 2017 roku zostały przekazane Samorządowi Województwa Małopolskiego nowe formularze umowy o przyznanie pomocy na operacje inne i własne w ramach działania 19.2. Niniejsza zmiana umowy wprowadza korzystne zapisy dla beneficjentów z zakresu rozwoju działalności gospodarczej, inkubatorów, oraz projektów innych dotyczące usunięcia zobowiązania o braku możliwości finansowania kosztów zatrudnienia pracowników z innych środków publicznych. [czytaj dalej...]
W Gdowie i Nowym Wiśniczu szykują się atrakcyjne, turystyczne inwestycje!

W Gdowie i Nowym Wiśniczu szykują się atrakcyjne, turystyczne inwestycje!

Już niebawem na terenie niemal całej Małopolski powstaną nowe boiska, ścieżki rowerowe i amfiteatry. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści będą mogli uprawiać sport w strefach aktywnego wypoczynku i korzystać z oferty kulturalnej. Dzięki unijnemu dofinansowaniu, w różnych gminach województwa małopolskiego zostanie zrealizowanych aż 38 projektów. Zarząd województwa przekazał na ten cel ponad 68,8 mln zł. [czytaj dalej...]
VII Festiwal Rosołu szczegółowa relacja

VII Festiwal Rosołu szczegółowa relacja

Festiwal Rosołu, organizowany przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Raby” z każdym rokiem nabiera rozmachu. Jego pierwsza, skromna edycja miała miejsce w 2011 roku na zamku w Nowym Wiśniczu i po wędrówce przez wszystkie gminy członkowskie należące do tego Stowarzyszenia, znów powrócono do kończącego świętowanie jubileuszu 400. lecia Nowego Wiśnicza, tym razem na Rynek. [czytaj dalej...]
Szkolenie dla JST relacja

Szkolenie dla JST relacja

W dniu 11 sierpnia 2017 r. (piątek) w biurze LGD "Dolina Raby" odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru LGD "Dolina Raby" w przedmiocie pozyskiwania środków w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. [czytaj dalej...]
Ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 4/2017, 5/2017, 6/2017 podejmowanie działalności gospodarczej

Ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 4/2017, 5/2017, 6/2017 podejmowanie działalności gospodarczej

28 lipca 2017 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” dokonała oceny i wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017, 5/2017, 6/2017 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. [czytaj dalej...]