„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
XXIX Walne Zebranie Członków – relacja

XXIX Walne Zebranie Członków – relacja

W dniu 26.11.2018 r. o godz. 16.30 w Domu Kultury w Sobolowie odbyło się XXIX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD "Dolina Raby". Zebranie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy. Sprawozdania z działalności w okresie 2-letniej kadencji złożyli Zarząd, Rada i Komisja Rewizyjna, po czym przystąpiono do wyboru nowych władz stowarzyszenia. [czytaj dalej...]
Nabór wniosków w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości

Nabór wniosków w Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości

Ponad 210 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – to środki, które wkrótce trafią w ręce małopolskich przedsiębiorców. Już 30 listopada br. ruszy nabór wniosków w konkursie dla firm, które swój rozwój chcą oprzeć na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i wprowadzaniu ich na rynek. [czytaj dalej...]