„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Warsztaty szkoleniowe w projekcie TELI2 w ramach Programu Erasmus+ na obszarze LGD

Warsztaty szkoleniowe w projekcie TELI2 w ramach Programu Erasmus+ na obszarze LGD

LGD Dolina Raby jest partnerem w projekcie TELI2 (Transnational Education in LEADER Implementation) w ramach Programu Erasmus+. Celem projektu jest przygotowanie programu akademickiego modułu nt. wdrożenia podejścia LEADER, będącego częścią studiów wyższych. W ramach projektu odbyły się trzy spotkania (warsztaty) szkoleniowe. Ostatnie z nich odbyło się w dniach 16-20 kwietnia 2018 r. na obszarze LGD „Gościniec 4 Żywiołów” i LGD „Dolina Raby”. [czytaj dalej...]
Ocena i wybór operacji w ramach naborów nr 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018

Ocena i wybór operacji w ramach naborów nr 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018

12 kwietnia 2018 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” dokonała oceny i wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2018, 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018 w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. [czytaj dalej...]