„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Informacja dla Beneficjentów LGD w związku z SARS-CoV-2

Informacja dla Beneficjentów LGD w związku z SARS-CoV-2

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19 wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 które powoduje  napływanie dużej liczby pytań ze strony Beneficjentów (mikro i małych przedsiębiorców)  informujemy o ścieżce postępowania zaproponowanej przez Samorząd Województwa Małopolskiego: [czytaj dalej...]
Konsultacje społeczne LSR

Konsultacje społeczne LSR

Szanowni Państwo, w związku z prowadzoną aktualizacjom LSR pod kątem dodatkowych środków przedstawiamy do dalszych konsultacji społecznych projekt zmian w LSR wypracowany przez Forum Lokalne w dniu 2.03.2020 r. Uwagi do projektu można zgłaszać mejlowo na adres: biuro@dolinaraby.pl do dnia 30.03.2020 r. do godz. 12.00. [czytaj dalej...]
Informacja w sprawie funkcjonowania Biura LGD

Informacja w sprawie funkcjonowania Biura LGD

W związku z wprowadzeniem na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) w całym kraju stanu zagrożenia epidemicznego oraz poleceniem Prezesa Zarządu LGD „Dolina Raby”,  informujemy, że od dnia 17.03.2020 roku Biuro LGD zawiesza przyjmowanie interesantów [czytaj dalej...]

Zrealizowanie operacji własnej

Zrealizowanie operacji własnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” zrealizowało operację własną pt. „Organizacja szkolenia oraz wizyty zawodoznawczej dla osób z zaburzeniami psychicznymi do pracy w branży gastronomiczno-hotelowej" w ramach którego powierzono realizację podmiotowi zewnętrznemu - Spółdzielni Socjalnej "Okno na Świat". [czytaj dalej...]
Zaproszenie na Forum Lokalne

Zaproszenie na Forum Lokalne

W związku z przyznaniem LGD "Dolina Raby" dodatkowych środków finansowych na realizację operacji w ramach podziałania 19.2  zapraszamy na spotkanie Forum Lokalnego (ciała konsultacyjnego), które zgodnie z procedurą przewidzianą w LSR ma za zadanie wypracować zmiany w LSR tj. sposób wykorzystania tych środków finansowych. [czytaj dalej...]
Warsztat refleksyjny – zaproszenie

Warsztat refleksyjny – zaproszenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" serdecznie zaprasza na "warsztat refleksyjny" na temat realizacji LSR i o działaniach LGD w minionym roku w dniu 11 lutego 2020 r. (wtorek) od godz. 12:00 - 17:00 w siedzibie LGD Chrostowa 1B (Muzeum Książki Kucharskiej).  [czytaj dalej...]