„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Powstał film przyrodniczo-krajobrazowy

Powstał film przyrodniczo-krajobrazowy

Powstał film przyrodniczo-krajobrazowy zrealizowany przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Lokalnego Gminy Trzciana w ramach projektu p.n. "Utworzenie filmu przyrodniczo krajobrazowego promującego walory turystyczne Beskidu Wyspowego i Dorzecza Raby oraz bezpłatne udostępnianie zakupionego sprzętu na potrzeby JST i NGO z obszaru LGD Dolina Raby. [czytaj dalej...]
Gminy z LGD w rankingu MISTiA

Gminy z LGD w rankingu MISTiA

W tegorocznym rankingu gmin woj. małopolskiego, przeprowadzonym przez organizację MISTiA, 4 gminy z obszaru LGD Dolina Raby (Biskupice, Gdów, Trzciana i Żegocina) zajęły wyraźnie wyższe pozycje niż w roku ubiegłym – odpowiednio zajmując 49, 58, 68 i 123 miejsce. [czytaj dalej...]