Strona główna
Powstał Szlak Smaku Doliny Raby
01/11/2016

Powstał Szlak Smaku Doliny Raby

W listopadzie 2016 r. zakończono działania w ramach projektu pn. "Food Tourism – Utworzenie żywego „Szlak Smaku Doliny Raby” - nowoczesna i innowacyjna forma promocji kulinariów, produktów lokalnych i tradycyjnych. " W ramach projektu umiejscowiono cztery tablice informacyjno - promocyjne szlaku w miejscowościach Stary Wiśnicz, Trzciana, Cichawka, Gdów. Na tablicach przedstawiono produkty i potrawy lokalne oraz miejsca związane z historią i kulturą wyżywienia. Powstała strona internetowa szlaku www.szlakkulinarny.pl [czytaj dalej...]
Informacja dla przedsiębiorców
24/10/2016

Informacja dla przedsiębiorców

Jeszcze tylko do dnia 31 października 2016 r. do godziny 15:00 można złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje. [czytaj dalej...]
Lokalne kryteria wyboru po spotkaniu Forum Lokalnego
18/10/2016

Lokalne kryteria wyboru po spotkaniu Forum Lokalnego

Szanowni Państwo, w dniu 17.10.2016 r. odbyło się spotkanie Forum Lokalnego, podczas którego dokonano korekty lokalnych kryteriów wyboru w stosunku do pierwotnie złożonej propozycji. W związku z czym zamieszczamy aktualnie obowiązującą propozycję, która zostanie przedstawiona Walnemu Zebraniu Członków do zatwierdzenia. [czytaj dalej...]
Informacja dla Wnioskodawców oraz konsultacje kryteriów wyboru
07/10/2016

Informacja dla Wnioskodawców oraz konsultacje kryteriów wyboru

Szanowni Państwo, jesteśmy jako LGD na etapie dostosowywania procedur oceny projektów do wymogów znowelizowanego rozporządzenia oraz nowych Wytycznych Ministerstwa Rolnictwa. Trwają w tym względzie konsultacje z Urzędem Marszałkowskim. Doszliśmy również do wniosku, że drobnych zmian wymagają lokalne kryteria wyboru projektów z jednej strony aby ułatwić Wnioskodawcom zdobycie minimum punktowego (kryteria są dosyć wygórowane, ale większość z nich nam narzucono), z drugiej strony aby umożliwić pozytywną ocenę projektów własnych LGD, które mają charakter szkoleniowy. [czytaj dalej...]