„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
IX Festiwal Rosołu za nami…

IX Festiwal Rosołu za nami…

W dniu 14 września 2019 roku w Rozdzielu na terenie Bacówki na Zadzielu odbył się IX Festiwal Rosołu. Podczas imprezy został rozegrany konkurs na najsmakowitszy Rosół polski w dwóch kategoriach „Organizacje z obszaru LGD Dolina Raby” oraz „LGD z Federacji LGD Małopolska”. [czytaj dalej...]