„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Spotkanie władz LGD

Spotkanie władz LGD

W dniu 14.11.2018 r. z okazji 10-lecia działalności stowarzyszenia oraz upływającej kadencji władz w Restauracji "Chata Gieda" odbyło się uroczyste spotkanie władz LGD (Zarząd, Rada, Komisja Rewizyjna) oraz pracownicy biura. [czytaj dalej...]
ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ

ZAPROSZENIE NA MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ

Związek Centralny Dzieła Kolpinga oraz Małopolska Sieć NGO zapraszają Przedstawicielki i Przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych do udziału w konferencji „Odpowiedzialna konsumpcja – zrównoważony rozwój” , które odbędzie się w dniu 30.11.2018 r. (godz 19:00) i 01.12.2018r. w Zamku w Niepołomicach.  [czytaj dalej...]
OPERACJA WŁASNA 4/2018/OW – WYNIKI

OPERACJA WŁASNA 4/2018/OW – WYNIKI

W związku z umieszczeniem w dniu 25.09.2018r. na stronie internetowej www.dolinaraby.pl informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD nr 4/2018/OW informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji tj. do dnia 25.10.2018r. [czytaj dalej...]
Konsultacje społeczne LSR

Konsultacje społeczne LSR

Szanowni Państwo, w dniu 5.10.2018 r. odbyło się spotkanie Forum Lokalnego, które wypracowało propozycję aktualizacji LSR. Zgodnie z procedurą przedstawiamy do dalszych konsultacji społecznych tę propozycję. [czytaj dalej...]
Zaproszenie na Forum Lokalne

Zaproszenie na Forum Lokalne

W związku z koniecznością dokonania zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Zarząd LGD zaprasza na spotkanie Forum Lokalnego w dniu 5.10.2018 r. o godz. 17:00 w Gminnej Świetlicy w Trzcianie (budynek OSP). [czytaj dalej...]