„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Zaproszenia na dwie ciekawe konferencje dla osób związanych z sektorem pozarządowym

Zaproszenia na dwie ciekawe konferencje dla osób związanych z sektorem pozarządowym

Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby" zaprasza na spotkanie organizacji pozarządowych w ramach sieci Europa Café powiązane ze spotkaniem informacyjnym o projekcie „Transnational Education in LEADER Implementation” TELI2 w ramach Programu Erasmus+ oraz na VIII Festiwal Rosołu, który odbędzie się w dniach 29-30 czerwca 2018 r. w Hotelu Nowa Bochnia & SPA w Bochni. [czytaj dalej...]