„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
VII Festiwal Rosołu szczegółowa relacja

VII Festiwal Rosołu szczegółowa relacja

Festiwal Rosołu, organizowany przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Raby” z każdym rokiem nabiera rozmachu. Jego pierwsza, skromna edycja miała miejsce w 2011 roku na zamku w Nowym Wiśniczu i po wędrówce przez wszystkie gminy członkowskie należące do tego Stowarzyszenia, znów powrócono do kończącego świętowanie jubileuszu 400. lecia Nowego Wiśnicza, tym razem na Rynek. [czytaj dalej...]
Szkolenie dla JST relacja

Szkolenie dla JST relacja

W dniu 11 sierpnia 2017 r. (piątek) w biurze LGD "Dolina Raby" odbyło się szkolenie dla przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego z obszaru LGD "Dolina Raby" w przedmiocie pozyskiwania środków w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. [czytaj dalej...]
Ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 4/2017, 5/2017, 6/2017 podejmowanie działalności gospodarczej

Ocena i wybór operacji w ramach naboru nr 4/2017, 5/2017, 6/2017 podejmowanie działalności gospodarczej

28 lipca 2017 r. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” dokonała oceny i wyboru operacji, które zostały złożone w ramach naborów wniosków o przyznanie pomocy nr 4/2017, 5/2017, 6/2017 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. [czytaj dalej...]
Szkolenie przed naborem dla JST

Szkolenie przed naborem dla JST

Zapraszamy na szkolenie przed naborem dla JST, które odbędzie się 11.08.2017r. o godz. 13.00 w Biurze LGD Dolina Raby (Chrostowa 1B). Z racji miejsca szkolenia bardzo prosimy o udział tylko jednego przedstawiciela z każdej gminy. [czytaj dalej...]
Ogłoszenie o naborze 8/2017

Ogłoszenie o naborze 8/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR: [czytaj dalej...]
Ogłoszenie o naborze 7/2017

Ogłoszenie o naborze 7/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR: [czytaj dalej...]