„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Zmiana przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Zmiana przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

Szanowni Państwo przedstawiamy informacje na temat zmian dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo - finansowym w związku z zmianą art. 43a ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 [czytaj dalej...]
Informacja o wyborze osoby na staż w Biurze LGD

Informacja o wyborze osoby na staż w Biurze LGD

W związku z ogłoszeniem o rekrutacji osób do odbycia stażu w Biurze LGD zamieszczonym na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni oraz LGD "Dolina Raby" informujemy, że do PUP w Bochni oraz Biura LGD wpłynęła wyłącznie jedna oferta od osoby zainteresowanej odbyciem stażu. [czytaj dalej...]
Informacja dla Przedsiębiorców – inne formy wsparcia

Informacja dla Przedsiębiorców – inne formy wsparcia

Informujemy, że Przedsiębiorcy poza możliwościami dofinansowania za pośrednictwem LGD "Dolina Raby" w obecnie trwających naborach mają również możliwość skorzystania z innych źródeł wsparcia. Zachęcamy by przed podjęciem decyzji o złożeniu wniosku do LGD przeanalizować także inne możliwe formy wsparcia i dokonać oceny, która forma byłaby dla danego Przedsiębiorcy najbardziej korzystna, a przede wszystkim realna do uzyskania. [czytaj dalej...]
Uwaga! Kolejna ważna informacja dla Wnioskodawców

Uwaga! Kolejna ważna informacja dla Wnioskodawców

Szanowni Państwo, informujemy że dla naborów nr 2/2018, 3/2018, 4/2018, 5/2018, 6/2018 prowadzonych w terminie od 5.02.2018 r. - 20.02.2018 r. obowiązują Krajowe Inteligentne Specjalizacje w wersji 3. Powyższe wynika z faktu, że aktualne lokalne kryteria wyboru zostały uchwalone 28.11.2017 r. czyli w czasie obowiązywania KIS wer. 3. [czytaj dalej...]
Informacja dla Wnioskodawców

Informacja dla Wnioskodawców

Informujemy, że zgodnie z zapisami lokalnych kryteriów wyboru aby wniosek mógł zostać wybrany do finansowania musi otrzymać minimum 50% maksymalnej ilości sumy punktów dla danego rodzaju projektu (operacji/zadania w ramach projektu grantowego). [czytaj dalej...]