„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej nr 4/2018/OW

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej nr 4/2018/OW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin:  Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. [czytaj dalej...]
Zaproszenie na konferencję – Akademię Partycypacji Publicznej, która odbędzie się 16-18.10.2018 r.

Zaproszenie na konferencję – Akademię Partycypacji Publicznej, która odbędzie się 16-18.10.2018 r.

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów Poldoc zapraszają członków, pracowników i wolontariuszy małopolskich organizacji pozarządowych na konferencję - Akademię Partycypacji Publicznej, która odbędzie się w terminie 16-18.10.2018 r. w położonym - w malowniczych Beskidach - hotelu Monttis (Sucha Beskidzka) [czytaj dalej...]
Muzeum podczas „Weekendu z Zabytkami Powiatu Bocheńskiego”

Muzeum podczas „Weekendu z Zabytkami Powiatu Bocheńskiego”

W dniach 8 i 9 września 2018 r. nasze muzeum wzięło udział w akcji „Weekend z Zabytkami Powiatu Bocheńskiego”. W tych dniach muzeum było czynne dla zwiedzających w godz. 14:00 – 18:00, a od godz. 15:00 prowadzone były warsztaty kulinarne. W tym roku zaprezentowaliśmy żurek według lokalnej receptury. Wiele przepisów na tą potrawę znajduje się w książkach kucharskich w zbiorach muzeum. [czytaj dalej...]
Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Trzciana przygotuje potrawę regionalną na tegoroczny „Weekend z zabytkami Powiatu Bocheńskiego”

Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Trzciana przygotuje potrawę regionalną na tegoroczny „Weekend z zabytkami Powiatu Bocheńskiego”

W najbliższą sobotę i niedzielę tj. 8 i 9 września Starostwo Powiatowe w Bochni zaprasza na „Weekend z zabytkami Powiatu Bocheńskiego”. W imprezie jak co roku weźmie udział Muzeum Książki Kucharskiej i Kulinarnej im. Stanisława Czernieckiego. W tym roku potrawę regionalną przygotuje nowo powstałe Koło Gospodyń Wiejskich Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych Trzciana. [czytaj dalej...]
MARR S.A. ogłasza przedłużenie II naboru do projektu „Dobry Czas na Biznes –KOM2”

MARR S.A. ogłasza przedłużenie II naboru do projektu „Dobry Czas na Biznes –KOM2”

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza przedłużenie II naboru do projektu „Dobry Czas na Biznes –KOM2” w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, w Podziałaniu 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji, typ operacji A  kompleksowe wsparcie dla zakładania działalności gospodarczej w formie dotacji. [czytaj dalej...]
Weekend z Zabytkami Powiatu Bocheńskiego

Weekend z Zabytkami Powiatu Bocheńskiego

Starostwo Powiatowe w Bochni w drugi weekend września zaprasza na „Weekend z zabytkami Powiatu Bocheńskiego” (w tym roku wypada w dniach 8 i 9 września). Wydarzenie to przybrało już charakter cykliczny, a jego ideą jest udostępnienie mieszkańcom i turystom najciekawszych obiektów i miejsc znajdujących się na terenie Powiatu.  [czytaj dalej...]
OPERACJA WŁASNA 2/2018/OW – WYNIKI

OPERACJA WŁASNA 2/2018/OW – WYNIKI

W związku z umieszczeniem w dniu 1.08.2018r. na stronie internetowej www.dolinaraby.pl informacji o planowanej do realizacji operacji własnej LGD nr 2/2018/OW informujemy, że w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji tj. do dnia 31.08.2018r. [czytaj dalej...]
Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej nr 3/2018/OW

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej nr 3/2018/OW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. [czytaj dalej...]