„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Promocja podczas Dni Wiśnicza

Promocja podczas Dni Wiśnicza

W dniu 11 czerwca 2017 r. Stowarzyszenie LGD "Dolina Raby" zaprezentowało się podczas Dni Wiśnicza - Jarmark Wiśnicki na rynku w Nowym Wiśniczu. Na stoisku promocyjnym LGD udzielano doradztwa za zakresu pozyskiwania środków finansowych z pośrednictwem LGD, rozdawano materiały promocyjne oraz gadżety. [czytaj dalej...]
Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Zapraszamy na spotkanie informacyjne

Spotkanie informacyjne w Bochni, dotyczące możliwości wsparcia dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych w perspektywie finansowej 2014-2020 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. [czytaj dalej...]
Ogłoszenie o naborze 6/2017

Ogłoszenie o naborze 6/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR: [czytaj dalej...]
Ogłoszenie o naborze 5/2017

Ogłoszenie o naborze 5/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR: [czytaj dalej...]
Ogłoszenie o naborze 4/2017

Ogłoszenie o naborze 4/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby”, działająca na terenie gmin: Biskupice, Gdów, Łapanów, Trzciana, Nowy Wiśnicz, Żegocina informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR: [czytaj dalej...]