„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Walne Zebranie Członków- relacja

Walne Zebranie Członków- relacja

W dniu 29 czerwca 2017r. odbyło się Walne Zebranie Członków LGD „Dolina Raby”. Podczas zebrania władze tj. Zarząd, Rada i Komisja Rewizyjna LGD złożyły sprawozdania ze swej działalności za rok 2016 [czytaj dalej...]
Zaproszenie na Webinarium z Krzysztofem Kwaterą

Zaproszenie na Webinarium z Krzysztofem Kwaterą

Zapraszamy do wzięcia udziału w wirtualnym spotkaniu z Krzysztofem Kwaterą, który w trakcie webinarium o działaniach partnerstwa tematycznego nr 22 w ramach Strategicznej Mapy Drogowej. Aby wziąć udział niezbędna jest wcześniejsza rejestracja za pomocą linka, który znajduje się poniżej.

Webinarium [czytaj dalej...]