„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Warsztaty szkoleniowe w projekcie TELI2 w ramach Programu Erasmus+ na obszarze LGD

Warsztaty szkoleniowe w projekcie TELI2 w ramach Programu Erasmus+ na obszarze LGD

LGD Dolina Raby jest partnerem w projekcie TELI2 (Transnational Education in LEADER Implementation) w ramach Programu Erasmus+. Celem projektu jest przygotowanie programu akademickiego modułu nt. wdrożenia podejścia LEADER, będącego częścią studiów wyższych. W ramach projektu odbyły się trzy spotkania (warsztaty) szkoleniowe. Ostatnie z nich odbyło się w dniach 16-20 kwietnia 2018 r. na obszarze LGD „Gościniec 4 Żywiołów” i LGD „Dolina Raby”. [czytaj dalej...]