„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Informacja dla potencjalnych Wnioskodawców

Informacja dla potencjalnych Wnioskodawców

Szanowni Państwo, informujemy, że trwają prace nad możliwością otwarcia kolejnych naborów wniosków. Planujemy, że nowe nabory mogą odbyć się około lutego 2018 r. m.in z zakresu podejmowania działalności gospodarczej, rozwoju działalności gospodarczej, projektów powyżej 50 tys. zł dla NGO, projektów grantowych. [czytaj dalej...]
Spotkanie Forum Lokalnego

Spotkanie Forum Lokalnego

Szanowni Państwo, w związku z rozpoczęciem procesu aktualizacji LSR, zgodnie z naszą procedurą zapraszamy na spotkanie Forum Lokalnego w dniu 13 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w biurze LGD "Dolina Raby" w Chrostowej 1B. [czytaj dalej...]
Warsztat na temat innowacji dla powiatu wielickiego

Warsztat na temat innowacji dla powiatu wielickiego

Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” wraz z głównym organizatorem FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji, zapraszają do udziału w lokalnych warsztatach realizowanych dla społeczności powiatu wielickiego, pod hasłem „Małopolska: Innowacje na wsi – Czy? Jak? Jakie?”, planowanego w naszej współpracy w dniu 7.11.2017 r. w godz. 10.00-14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Biskupice. [czytaj dalej...]
Pilotażowy kurs projektu Erasmus + TELI 2 – po pierwszej sesji pobytowej kursu

Pilotażowy kurs projektu Erasmus + TELI 2 – po pierwszej sesji pobytowej kursu

Z dniem 2 października 2017 r. rozpoczął się pilotażowy kurs w ramach projektu Erasmus+ “TELI2 (Transnational Education in LEADER Implementation 2)”. Kurs realizowany jest przez Limerick Institute of Technology przy wsparciu Uniwersytetu w Lublanie. Z polskiej strony w kursie uczestniczą Krzysztof Kwatera, Prezes LGD Dolina Raby i Renata Bukowska, Prezes LGD Gościniec 4 Żywiołów. [czytaj dalej...]
Raport Europejskiego stowarzyszenia LGD- ELARD  – dobre przykłady z LGD Dolina Raby

Raport Europejskiego stowarzyszenia LGD- ELARD – dobre przykłady z LGD Dolina Raby

Europejskie stowarzyszenie LGD - ELARD opracowało raport zatytułowany "ELARD survey: Integrated rural development and LEADER/CLLD". Opracowanie zawiera 26 przykładów projektów i działań z 17 krajów (w tym dwóch spoza Unii Europejskiej) na rzecz zintegrowanego rozwoju obszarów wiejskich. Wśród tych przykładów są dwa z Polski - "Rozwijanie lokalnych produktów żywnościowych na obszarze LGD Dolna Raby" i "Inkubator kuchenny w Zakrzowie". Opracowanie w załączeniu (w języku angielskim). [czytaj dalej...]