Strona główna
03/02/2010

3 lutego 2010

Przewodniczący Rady LGD „Dolina Raby” Zbigniew Fic informuje, że posiedzenie organu decyzyjnego LGD, na którym zostaną wybrane wnioski do finansowania odbędzie się 10.02.2010 roku o godzinie 16.00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy Chrostowa 1 w sali – jadalnia(parter budynku szkoły).

20/01/2010

29 grudnia 2009 r.

W Zespole Szkół w Dąbrowicy odbyło się drugie spotkanie informacyjno-aktywizujące, ze szczególnym naciskiem na realizację LSR w zakresie przedsięwzięcia „Smak Doliny Raby” z udziałem przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich – zgłaszano pomysły do realizacji w ramach małych projektów, jak również rozmawiano [czytaj dalej...]

20/01/2010

28 grudnia 2009 r.

W Zespole Szkół w Dąbrowicy odbyły się trzy, następujące po sobie, spotkania:

  • drugie spotkanie informacyjno-aktywizujące, ze szczególnym naciskiem na realizację LSR w zakresie przedsięwzięcia „Szlak rowerowy Doliny Raby” – w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gmin z terenu LGD; podczas spotkania [czytaj dalej...]
20/01/2010

20 grudnia 2009 r.

 

Przeprowadzono akcję promocyjno – informacyjną w miejscowości Trzciana przed centrami handlowymi Market Centrum i Market Magda.

 

20/01/2010

19 grudnia 2009 r.

Przeprowadzono akcję promocyjno – informacyjną, która odbyła się w Galerii Gdowskiej w Gdowie, podczas której były udzielane niezbędne informacje nt LGD i możliwości finansowania projektów z osi 4 LEADER. Rozdawano również ulotki promocyjne z podstawowymi informacjami.

20/01/2010

15 grudnia 2009 r.

 

W Zespole Szkół w Dąbrowicy odbyły się dwa spotkania informacyjno-aktywizujące:

  • ze szczególnym naciskiem na realizacje działań z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” z udziałem władz samorządowych oraz pracownicy Urzędów Gmin i placówek kulturalnych;
20/01/2010

11 grudnia 2009 r.

W Zespole Szkół w Dąbrowicy odbyło się spotkanie informacyjno-aktywizujące, ze szczególnym naciskiem na realizację LSR w zakresie przedsięwzięcia „Szlak rowerowy Doliny Raby”. Dyskutowano m.in. nt. wytyczenia przebiegu szlaków na terenie całego LGD. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele różnych partnerów poszczególnych gmin członkowskich.

20/01/2010

09 grudnia 2009 r.

Akcja promocyjno – informacyjna o LGD „Dolina Raby” odbyła się na placu targowym w Łapanowie.

20/01/2010

29 listopada 2009 r.

Kolejna akcja promocyjno – informacyjna o LGD „Dolina Raby” odbyła się w Zespole Szkół w Tarnawie podczas imprezy artystycznej z okazji Andrzejek