Strona główna
08/03/2010

8 marca 2010

Ogłaszamy, że w dniu 22 marca o godz. 16:00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy odbędzie się kolejne Walne Zebranie Członków LGD. Przewidywany porządek obrad jest dostępny po kliknięciu w przycisk więcej.

[czytaj dalej...]
15/02/2010

15 lutego 2010

W dniu dzisiejszym zostały opublikowane wstępne listy ocenionych operacji zgodnych z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z kategorii:

  • „Małe projekty”,
  • „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
  • „Odnowa i rozwój wsi”,

zgłoszonych [czytaj dalej...]

03/02/2010

3 lutego 2010

Przewodniczący Rady LGD „Dolina Raby” Zbigniew Fic informuje, że posiedzenie organu decyzyjnego LGD, na którym zostaną wybrane wnioski do finansowania odbędzie się 10.02.2010 roku o godzinie 16.00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy Chrostowa 1 w sali – jadalnia(parter budynku szkoły).

20/01/2010

29 grudnia 2009 r.

W Zespole Szkół w Dąbrowicy odbyło się drugie spotkanie informacyjno-aktywizujące, ze szczególnym naciskiem na realizację LSR w zakresie przedsięwzięcia „Smak Doliny Raby” z udziałem przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich – zgłaszano pomysły do realizacji w ramach małych projektów, jak również rozmawiano [czytaj dalej...]

20/01/2010

28 grudnia 2009 r.

W Zespole Szkół w Dąbrowicy odbyły się trzy, następujące po sobie, spotkania:

  • drugie spotkanie informacyjno-aktywizujące, ze szczególnym naciskiem na realizację LSR w zakresie przedsięwzięcia „Szlak rowerowy Doliny Raby” – w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele gmin z terenu LGD; podczas spotkania [czytaj dalej...]
20/01/2010

20 grudnia 2009 r.

 

Przeprowadzono akcję promocyjno – informacyjną w miejscowości Trzciana przed centrami handlowymi Market Centrum i Market Magda.

 

20/01/2010

19 grudnia 2009 r.

Przeprowadzono akcję promocyjno – informacyjną, która odbyła się w Galerii Gdowskiej w Gdowie, podczas której były udzielane niezbędne informacje nt LGD i możliwości finansowania projektów z osi 4 LEADER. Rozdawano również ulotki promocyjne z podstawowymi informacjami.