„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji

Strona główna
Wyniki konkursu fotograficznego

Wyniki konkursu fotograficznego

W dniu 3.XII.2012 r. organizator konkursu powołał trzyosobową komisję konkursową, która zadecydowała o zakwalifikowaniu nadesłanych prac fotograficznych do konkursu oraz o przydzieleniu nagród. Z nadesłanych prac 14 spełniło procedurę konkursową i zakwalifikowało się do konkursu, natomiast 6 prac nie podlegało ocenie. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc są zobowiązani do osobistego odbioru nagród natomiast pozostałe osoby, które zakwalifikowały się do konkursu, a nie zdobyły miejsca otrzymają nagrody pocieszenia, które należy odebrać w biurze LGD. [czytaj dalej...]
INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

Szanowni Wnioskodawcy, informujemy że korespondencja z wynikami I posiedzenia Rady LGD zostały do Państwa przesłana listami poleconymi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w dniu 22.11.2012 roku. II posiedzenie Rady LGD w sprawie rozpatrzenia ewentualnych odwołań odbędzie się 10 grudnia 2012 roku. [czytaj dalej...]
II FESTIWAL ROSOŁU

II FESTIWAL ROSOŁU

Jednym z realizowanych przedsięwzięć Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Raby” jest Smak Doliny Raby. Realizacja tego celu przyczynia się do rozwoju rynku tradycyjnej żywności. Projekty w ramach tego przedsięwzięcia odpowiadają specyfice obszaru LGD jaką jest dziedzictwo kulinarne i kulturalne. Wykorzystując czynniki endogeniczne jakim było powstanie pierwszej książki kucharskiej „Compendium ferculorum albo zebranie potraw” napisanej przez Stanisława Czarnieckiego sekretarza królewskiego i kuchmistrza wojewody krakowskiego Aleksandra Michała Lubomirskiego na Zamku w Nowym Wiśniczu LGD organizuje imprezę pn. "Festiwal Rosołu". [czytaj dalej...]
POZYSKAJ ŚRODKI DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

POZYSKAJ ŚRODKI DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

W dniu 16 października 2012 roku odbyło się szkolenie pn. "Pozyskaj środki dla społeczności lokalnej". Głównym tematem spotkania było zapoznanie uczestników z zasadami ubiegania się o pomoc poprzez LGD "Dolina Raby" w ramach tzw. małych projektów oraz odnowy i rozwoju wsi. [czytaj dalej...]

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

 

Zapraszamy do składania wniosków z zakresu w/w działań. Biuro LGD służy pomocą doradczą od pon-pt w godz. 9.00 – 14.00 w siedzibie, telefonicznie lub email. Przed rozpoczęciem naboru zachęcamy do skorzystania z organizowanych szkoleń. Szczegóły na stronie internetowej. Aktualne [czytaj dalej...]

SZKOLENIE DLA BRANŻY DRZEWNEJ

SZKOLENIE DLA BRANŻY DRZEWNEJ

Dnia 9 października 2012 w Świetlicy Urzędu Gminy Żegocina odbyło się bezpłatne szkolenie dla osób związanych z branżą drzewną pt: "Klaster drzewny". W programie m.in. możliwości finansowego i merytorycznego wsparcia przedsiębiorstw drzewnych. [czytaj dalej...]