Strona główna
06/12/2009

3 grudnia 2009 r.

W dniu 11 grudnia 2009 r. o godz. 11:00 w Zespole Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1A odbędzie się spotkanie informacyjne nt. realizacji LSR w zakresie przedsięwzięcia „Szlak rowerowy Doliny Raby”. Szczególnie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowanie przebiegiem szlaków turystycznych, nie tylko [czytaj dalej...]

06/12/2009

1 października 2009 r.

Biuro LGD rozpoczęło pracę w lokalu Chrostowa 1A, na terenie kompleksu obiektów Zespołu Szkół w Dąbrowicy. Zapraszamy w godz. od 9:00 do 14:00.

06/12/2009

30 lipca 2009 r.

W Urzędzie Gminy Biskupice w Tomaszkowicach odbyło się kolejne Walne Zebranie Członków. Podjęto uchwałę odnośnie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i dyskutowano o jej wdrażaniu, szczególnie o stworzeniu warunków dla funkcjonowania Biura LGD.

25/11/2009

25 listopada 2009

W najbliższym czasie odbędzie się szkolenie dla beneficjentów z zakresu celów, warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działań 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

DATA SZKOLENIA: 28.11.2009(sobota) godzina 10.00 Zespół Szkół w Dąbrowicy, Chrostowa 1 sala nr.12.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z biurem w celu zgłoszenia uczestnictwa.

 

[czytaj dalej...]
25/11/2009

29 października 2009

W dniu 29 października 2009r LGD „Dolina Raby” podpisała umowę przyznania pomocy w ramach działania „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” na rok 2009.

25/07/2009

23 lipca 2009 r.

Podczas uroczystego spotkania w Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce, Pani Krystyna Batko – Wiceprezes LGD odebrała z rąk Wojciecha Kozaka – Członka Zarządu Województwa Małopolskiego umowę na realizację LSR.

25/07/2009

15 lipca 2009 r.

W dniu 30 lipca 2009 r. w Urzędzie Gminy Biskupice w Tomaszkowicach odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD. Zebranie poświęcone będzie zmianom w zapisach Lokalnej Strategii Rozwoju i jej wdrażaniu w 2009 r. 

25/07/2009

14 lipca 2009 r.

Podpisana została umowa pomiędzy LGD a Zarządem Województwa Małopolskiego na realizację LSR przez LGD „Dolina Raby”. Ze strony LGD umowę podpisali Krzysztof Kwatera – Prezes i Krystyna Batko – Wiceprezes.

25/07/2009

1 lipca 2009 r.

Zarząd, po zapoznaniu się z opinią zespołu rekrutacyjnego, postanowił zatrudnić Pana Krzysztofa Kwaterę na stanowisku Kierownika Biura, Panie Renatę Gabryś i Elżbietę Dyrdał oraz Pana Patryka Paszkota. Zarząd jest też zainteresowany podjęciem współpracy z Panią Katarzyną Kołodziej. Zatrudnienie w Biurze [czytaj dalej...]